Your Cart

Over ons

Even kennismaken

Ontdek onze passie voor gezond en duurzaam voedsel, geproduceerd met vertrouwen en samenwerking in de regio.

Your Food Friends: gezonde voeding en duurzame landbouw via korte keten denken


Your Food Friends is een bedrijf dat zich richt op het bevorderen van gezonde voeding en duurzame landbouwpraktijken. Het bedrijf werkt samen met (lokale) akkerbouwers om gezonde producten te leveren die lang houdbaar zijn.

Daarnaast werkt Your Food Friends volgens het principe van korte keten denken, waarbij de afstand tussen producent en consument zo kort mogelijk wordt gehouden. Wij proberen waar mogelijk alle producten uit Nederland te betrekken en waar dit niet mogelijk is bewuste keuzes te maken met betrekking tot de origine.

Door ons te richten op lang houdbare producten kunnen wij voor een aantal producten “het gat” invullen voor sommige perioden in het jaar waar lokale verse producten niet of moeilijker beschikbaar zijn.

Boeren en akkerbouwers kunnen hiermee gedurende het jaar eigen “verse” producten verkopen (boerderijwinkels en voedselcoöperaties) en buiten het seizoen aanvullen met “lokale” producten die volgens traditionele productieprocessen lang houdbaar gemaakt zijn, waarbij wij conserveringsmiddelen zoveel als kan proberen te vermijden.

Door de focus op korte keten denken, kan Your Food Friends ervoor zorgen dat de akkerbouwers en boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Dit betekent dat er minder tussenhandel nodig is en dat de producten steeds meer rechtstreeks aan de consument worden verkocht.

Op deze manier wordt een eerlijke verdeling in de keten gestimuleerd voor akkerbouwers en boeren.

Het doel van Your Food Friends is om mensen te helpen gezonde keuzes te maken en om duurzame landbouwpraktijken te stimuleren en beschikbaar te krijgen in een (parallel) systeem van boerderijwinkels, voedselcoöperaties en alle andere initiatieven die kunnen bijdragen aan het breed beschikbaar krijgen van gezonde voeding.

Door zoveel als kan nauw samen te werken met lokale akkerbouwers (en hopelijk in de nabije toekomst met zuivelboeren), kan Your Food Friends bijdragen dat de producten van hoge kwaliteit zijn en dat ze op een duurzame manier worden geproduceerd in een “regionale” waardeketen, waarbij de eerlijke verdeling in de keten voorop staat. Van winstmaximalisatie kan en mag dus geen sprake zijn…

Een alternatief kanaal voor gezonde en lang houdbare voeding

Er ontstaat steeds meer noodzaak en bewustzijn (en hiermee “ruimte”) in onze maatschappij om naast het traditionele supermarktkanaal een alternatief parallel kanaal van verkoop te ontwikkelen met betrekking tot het beschikbaar maken van gezonde voeding. 

Consumenten worden zich steeds bewuster van de link tussen voeding en gezondheid en waar de eigenlijke waarde van gezonde voeding wordt toegevoegd (bij akkerbouwers die bewust bezig zijn met gezonde voeding produceren). Your Food Friends wil, zonder focus op winstmaximalisatie, een rol spelen in het beschikbaar stellen van die producten die een aanvulling kunnen zijn op producten die akkerbouwers/boeren zelf in het jaar “vers” beschikbaar kunnen stellen aan consumenten via bij voorkeur eigen verkoopkanalen. 

Dit kan bijvoorbeeld door middel van boerenmarkten, (voedsel) coöperaties of online platforms die lokale gangbare en biologische producten aanbieden en de keuze bij de steeds meer bewuste consumenten te leggen. 

Daarnaast kunnen initiatieven zoals voedselbossen en stadslandbouw bijdragen aan het vergroten van de toegang tot gezonde voeding. Het creëren van deze alternatieve kanalen draagt bij aan een gezondere samenleving en een duurzamere voedselproductie.